06.10 Μοτίβα / Ματ με 2 πύργους

Σήμερα ασχολειθήκαμε στα δυο γκρουπ με το θέμα „Ματ με 2 πύργους“.
Η προπόνηση ξεκινάει με θεωρία και παραφείγματα στην μαγνητική σκακιέρα. Ακολουθουν φυλάδια με ασκήσεις για να εμπεδώσουν τα παιδιά την θεωρία.
Στο τέλος της ώρας προλαβαίνουμε και 1 εως 2 παρτίδες. 

Ο Christoph θα δείξει στα παιδιά του τρίτου γκρουπ τις επόμενες βδομάδες κάποια πιο δύσκολα μοτίβα ξεκινόντας σήμερα από „Ματ με βασίλισσα και αξιωματικό“.

Veröffentlicht unter Uncategorized | Hinterlasse einen Kommentar

06.10. Mattbilder / Matt mit 2 Türmen

Heute haben wir in den zwei Gruppen „Matt mit 2 Türmen“ gelernt.
Das Training startet mit Theorie und Beispielen am Demobrett. Anschließend bekommt jedes Kind ein Aufgabenblatt basierend auf die gezeigte Theorie.
Am Ende der Stunde bleibt auch Zeit zum freien Spiel.

Christoph hat in der anderen Gruppe mit dem Thema „Mattbilder“ begonnen.
Dabei stand heute Matt mit Dame und Läufer auf dem Programm.

Veröffentlicht unter Uncategorized | Hinterlasse einen Kommentar

29.09. Από σήμερα προπόνηση στα τμήματα

Απή σήμερα ξεκινήσαμε την προπόνηση στα μικρότερα τμήματα.
Τα γκρουπ κοινοποιήθηκαν σε όλους τους γονείς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε όλα τα παιδιά σε έντυπη μορφή.

Ώρες προπόνησης:
Γκρουπ 1: Παρασκευή 13:40 – 14:25 Uhr
Γκρουπ 2: Παρασκευή 14:30 – 15:15 Uhr
Γκρουπ 3: Παρασκευή 15:15 – 16:00 Uhr

Veröffentlicht unter Uncategorized | Hinterlasse einen Kommentar

29.09. Ab heute in Gruppen

Ab heute trainieren wir in Gruppen.
Die Aufteilung haben wir allen Eltern per Mail und allen Kindern in Papierform mitgeteilt.

Anbei die Zeiten:
Gruppe 1: Freitag 13:40 – 14:25 Uhr
Gruppe 2: Freitag 14:30 – 15:15 Uhr
Gruppe 3: Freitag 15:15 – 16:00 Uhr

 

Veröffentlicht unter Uncategorized | Hinterlasse einen Kommentar

22.09 αναγνώριση επιπέδου

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διδακτική ώρα. Και σήμερα δώσαμε σε όλα τα παιδιά τον χρόνο να παίξουν πολλές παρτίδες.

Στόχος μας είναι να αναγνωρίσουμε το επίπεδο των παιδιών για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τα 3 γκρούπ ανάλογα με την δυναμικότητα των παιδιών.

Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε τα μαθήματα με μικρότερα τμήματα.

Veröffentlicht unter Uncategorized | Hinterlasse einen Kommentar

22.09. Spielstärke bestimmen

Heute hat unsere 2. Stunde in diesem Schuljahr stattgefunden. Wir haben auch den heutigen Termin genutzt um allen Kindern die Möglichkeit zu geben möglichst viele Partien zu spielen.

Unser Ziel ist es die Gruppen nach dem Spielniveau der Kinder einzuteilen.
Ab nächster Woche werden wir dann in den einzelnen Gruppen arbeiten.

Veröffentlicht unter Uncategorized | Hinterlasse einen Kommentar

Ρεκόρ: 40 δηλώσεις συμμετοχής

Απίστευτο!!

Στην τρίτη μας χρονιά δηλώσανε 40 παιδιά συμμετοχή στο σκακιστικό τμήμα. Στο πρώτο μάθημα δώσαμε σε όλα τα παιδιά την ευκαιρία να παίξουν παρτίδες ετσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται.

Για να μπορέσουμε να δώσουμε την ανάλογη προσοχή σε όλα τα παιδιά και για να δημιουργήσουμε μικρότερα τμήματα αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε 3 τμήματα.

Είμαστε σε καλό δρόμο να γίνουμε ένα μεγάλο σκακιστικό σχολείο 🙂

Veröffentlicht unter Uncategorized | Hinterlasse einen Kommentar

Rekordanmeldungen – 40 Kinder

Unglaublich!
In unserem dritten Jahr haben wir 40 Anmeldungen bekommen. Wir haben den ersten Termin genutzt um uns ein Bild der Spielstärken zu machen. Um den Unterricht gut strukturieren zu können und um auf die unterschidlichen Bedürfnisse aller Kinder eingehen zu können, werden wir in diesem Schuljahr also mit 3 Gruppen arbeiten.

Wir sind auf einem guten Weg eine große Schach-Schule zu werden 🙂

Veröffentlicht unter Uncategorized | Hinterlasse einen Kommentar

Ξεκινάμε

Το σκακιστικό τμήμα  συνεχίζει και φέτος και μπαινει στην τρίτη χρονιά.  

Φέτος σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε με τουλάχιστον δύο τμήματα. Ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ίσως δημιουργήσουμε και τρία τμήματα.

Με ενα τμήμα θέλουμε να συμμετάσχουμε στο σχολικό πρωτάθλημα του Βερολίνου. Η ακριβής ταξινόμηση των ομάδων θα καθοριστεί μετά τις πρώτες ημερομηνίες.

Ώρα: Κάθε Παρασκευή από τις 14:30 έως τις 15:15 και από τις 15:15 έως τις 16:00
Αίθουσα: 208 NaWi στον 2. όροφο
Έναρξη: 15 Σεπτεμβρίου

Για δηλὠσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

schach-athene-grundschule@mailbox.org

Veröffentlicht unter Uncategorized | Hinterlasse einen Kommentar

Wir starten am 15.09

Die Schach – AG geht in das dritte Jahr und wächst stetig.  In diesem Schuljahr planen wir mindestens mit zwei Gruppen zu beginnen und je nach Anmeldezahlen können es auch drei Gruppen werden.

Mit einer Leistungsgruppe wollen wir an der Berliner-Schulmeisterschaft teilnehmen. Die genaue Einteilung der Gruppen werden wir nach den ersten Terminen festlegen.

Uhrzeit: Jeden Freitag, ab 14:30 – 15:15 Uhr und 15:15 – 16:00 Uhr
Raum: 208 NaWi-Raum im 2. OG
Start: Freitag, 15. September

Anmeldungen und Rückfragen bitte per Mail an:

schach-athene-grundschule@mailbox.org

Veröffentlicht unter Uncategorized | Hinterlasse einen Kommentar